Okulumuz Resmi web sayfasına   www.merammem.meb.k12.tr adresine taşınmıştır.